Skilsmisser og samlivsbrudd


Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke. Foruten barnefordeling, barnebidrag o.l. er det oftest det økonomiske oppgjøret som er vanskelig for partene. Her som ellers har partene mulighet til å inngå avtaler / forlik. Oppnår man ikke enighet kan man få en avgjørelse hos domstolene v/ søksmål eller offentlig skifte.


Ved skilsmisser og samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om. 

Advokat Johnsen kan også bistå i forbindelse med ektepakter og samboerkontrakter.