Kontrakter og anskaffelser


Advokat Johnsen har utformet, gjennomført og kvalitetssikret omfattende anskaffelser og kontrakter. Det kan være snakk om store verdier, og advokatbistand kan være en meget god investering.

Advokaten Johnsen bistår løpende et konsern med ulike kontraktsforhold.


Husk at en avtale / kontrakt vanligvis er noe mer enn selve kontraktsteksten. Bilag, henvisninger og tekst i små skrift m.m. kan være avgjørende for dine rettigheter.