Helserett


Advokat Johnsen har lang fartstid i spesialisthelsetjenesten, både i fylkeskommune og i helseforetak. Han har bistått og undervist helsepersonell / helseinstitusjoner. Han har som privatpraktiserende advokat bistått pasienter og pårørende - opp mot kommuner, helseforetak og helsetilsyn m.fl.