Forbrukersaker


Advokat Johnsen har erfaring som kontorleder i Forbrukerrådet, og har prosedert en god del forbrukersaker for domstolene. Dersom du som forbruker eller privatperson har kjøpt en vare / tjeneste fra en næringsdrivende (også fast eiendom), så vil du ofte være beskyttet av forbrukerlovgivningen. Dette må undersøkes nærmere - avhengig av hvilket kjøp det er snakk om.


Eventuelle reklamasjoner o.l. bør gjennomføres skriftlig og raskt.

De fleste har forsikringsdekning - som også kan omfatte advokatbistand. Dette bør sjekkes i en oppstartsfase.