Erstatnings- og forsikringssaker


Disse sakene har gjerne sitt opphav i andre tvister / saker, og i en eller annen variant jobbes det nærmest daglig med erstatning og forsikring. Ofte må domstolene ta stilling til dette med erstatning.


Advokat Johnsen har hatt flere store forsikringssaker - blant annet for Finansklagenemnda og domstolene. I noen saker har utfallet blitt utbetalinger på flere millioner kroner - etter mange års kamp mot forsikringsaktøren. Gjennomgående har vi hatt gode resultater. I større forsikringssaker må du være forberedt på å kjempe i årevis - og det er en forutsetning at du står løpet ut. 

I 2020 hadde vi en omfattende yrkesskadeerstatningssak for domstolene, og vi vant fullt ut mot forsikringsaktøren. Det endelige resultatet kom våren 2022, med en utbetaling på 4,3 millioner kroner.