Barnefordeling


Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene gjennom en årrekke, og har barnerett som spesialfag fra universitetet i Oslo. Han kan bistå i forbindelse med foreldreansvar, fast bosted, samvær og barnebidrag m.m. Avgjørelser skal gjennomgående være til barnets beste.

 
Det beste for barnet er nesten uten unntak et godt samarbeid mellom foreldrene og enighet / forlik. Blir man ikke enig, så kan domstolene sørge for nødvendig avgjørelse.

 
I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp (altså advokat dekket), dersom du ikke overstiger de fastsatte inntekts- og formuesgrenser. Dette kan vi snakkes nærmere om.