Arv og skifte


Advokat Johnsen har prosedyreerfaring for domstolene, heri søksmål og offentlig skifte.

 
Privat skifte vil være å anbefale dersom samarbeidsklimaet mellom arvingene er godt, og / eller dersom det ikke er snakk om store verdier.

 
Offentlig skifte vil vanligvis være fordyrende, og gjennomført av tingretten v/ bostyrer (i tillegg til partene og eventuelt partenes advokater). I enkelte utfordrende bo kan offentlig skifte likevel være den beste løsningen. 

Advokat Johnsen kan også bistå i forbindelse med testamenter, fremtidsfullmakter m.m.