Kvalifisert juridisk rådgivning og advokatbistand

Arbeidsrett


Barnerett


Forvaltningssaker


Offentlige anskaffelser


Kontrakter


Forsikringssaker


Fast eiendom

Forbrukersaker

Straffesaker


Sammen får vi til et godt resultat!

Advokat Jens Eirik Johnsen tilbyr kvalifisert juridisk rådgivning og advokatbistand innen flere fagområder. Mine klienter skal føle at de blir tatt seriøst og at sakene prioriteres, med god fremdrift. Sammen skal vi jobbe som et team, og du skal som klient oppleve at du får et eierskap til din egen sak.

Jeg jobber like hardt for mine klienter - uavhengig av tittel, lommebok, kjønn, nasjonalitet, religiøs bakgrunn, legning eller fortid.